Konkursy

Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie co roku organizuje kilka konkursów odbywających się pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz „Kuriera Szczecińskiego”. W bieżącym roku szkolnym uczniom i nauczycielom proponujemy udział w następujących konkursach:

Malowane kroniki Szczecina

Dla wyobraźni, zwłaszcza dziecięcej, nie istnieją granice czasu ani przestrzeni. Tym bardziej w muzeum, w którym niemożność bezpośredniego kontaktu z dawnymi faktami i zjawiskami zwiedzający zastępuje kontaktem z pozostałościami po tych wydarzeniach. Gdy oglądamy przedmioty i odczytujemy z nich treść – to, jak wyglądają, czym są, o czym świadczą – tworzymy własny, tylko częściowo uniwersalny, obraz jakiejś historii.

Starożytne Grecja i Rzym

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VI) z województwa zachodniopomorskiego do udziału w IV edycji konkursu na projekt i wykonanie gazety codziennej. W tym roku tematem wiodącym są wielkie postacie Starożytnych Grecji i Rzymu. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a także „Kuriera Szczecińskiego” w ramach projektu edukacyjnego Akademia Antyczna.

Otwórz oczy

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także osoby dorosłe z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie fotograficznym "Otwórz oczy – tradycja antyczna w przestrzeni Twojego miasta", który objęty jest patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Konkurs odbywa się w ramach Akademii Antycznej. Na prace czekamy do 31 marca 2017.

Konkurs wiedzy o kulturze świata antycznego

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie wiedzy o kulturze świata antycznego, który objęty jest patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Konkurs odbywa się w ramach Akademii Antycznej.

Moja mała ojczyzna

Muzeum Narodowe w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w XVII edycji konkursu z edukacji regionalnej Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region.

List do świętego Mikołaja

Tradycyjnie 6 grudnia obchodzimy w Polsce mikołajki. Rankiem tego dnia dzieci dostają upragnione prezenty. Dorośli, chcąc wspomóc świętego Mikołaja w doborze podarków, często namawiają swoje pociechy do przygotowania listu z wymarzonymi prezentami. W tym roku, po raz kolejny, chcielibyśmy zaproponować dzieciom w wieku 5–10 lat udział w naszym konkursie na najciekawszy list do świętego Mikołaja. Na prace czekamy do 4 grudnia 2016 roku.